V letu 2008 je bilo Območno šahovsko prvenstvo za posameznike v Ljutomeru in sicer 16.02.2008 . Med 36 udeleženci tekmovanja je bilo tudi pet članov DI Maribor, ki smo dosegli odlične rezultate in sicer :
        1. mesto - Hevir Vladimir
        5. mesto - Dular Maksimiljan
        8. mesto - Zajšek Franjo
        9. mesto - Perkovič Boris
        16.mesto - Furh Ivan
Hevir Vladimir se je uvrstil na Državno šahovsko prvenstvo, ki je bilo 15.03.2008 v Novem Mestu in dosegel 8. mesto med 32 šahisti.

Boris Perkovič

Državno prvenstvo 2005

Medsebojno srečanje

Turnir 2006

.