Ribiči smo zelo aktivni saj skrbimo za ribnik in ribe v njem, dvakrat tedensko imamo trening tekme. Sodelujemo z drugimi DI ( Radenci, Radgona, Murska Sobota, Sl. Bistrica, Črešnevec, Ljutomer, Koroške) in z njimi izmenjujemo tekme in se prdvsem družimo.

Z šestimi ribiči smo se udeležili regijskega tekmovanja, ki je bilo v Ptuju (Rogoznica) in dvema se je uspelo uvrstit na državno prvenstvo, ki je bilo v Radečah (Sava).

Naša ribička Bratkovič Cvetka je dosegla odlično 2 mesto, Ganc Venčeslav pa 15 mesto. Zaradi močne konkurence smo z rezultati zadovoljni. Dobili smo tudi ribiškega carja, tekmovalo je 24 ribičev in največjo ribo je ujel Bratkovič Marjan ( Amurja 4500g) Po tekmi smo si privoščili tudi piknik. Do konca sezone še je kar daleč zato nas čaka dosti dela in kar nekaj druženja z drugimi DI.

Ribiški pozdrav »DOBER PRIJEM«
Pred. RS, DIM, Pupaher Zlatko

Državno prvenstvo invalidov v športnem ribolovu Slovenije je potekalo 23.6.2012 na reki Savi pri kraju Hotemež. Iz Društva invalidov Maribor so se tekmovanja udeležili tri člani: Bratkovič Marjan, Slana Joža in Bratkovič Cvetka.

Tekmovalo je 72 ribičev iz vse Slovenije, od tega 8 žensk. Predstavnica nežnejšega spola je ubranila čast in prvič v 42. letih obstoja društva osvojila 1. mesto. Bratkovič Marjan je dosegel 11. mesto, Slana Joža pa 13. mesto.

Vsem članom čestitamo za dobre dosežke.

Zapisala:
Metka Oset

15.01.2011 – Zbor ribičev

Kakor vsako leto, so imeli tudi letos ribiči zbor, kjer so razpravljali o delu v preteklem letu in o planu za leto 2011.

Predsednik RS DIM g. Viktor Gutsmandl je najprej pozdravil vse prisotne, posebej še predsednika DIM g. Zakeršnik Slavka, podpredsednika DIM g. Mazej Gorazda in tolmačico društva gluhih in naglušnih.

Nato so zbranim ribičem  prebrali svoja  poročila: najprej predsednik RS - Viktor Gutsmandl, nato predsednik tekmovalne komisije – Zlatko Pupaher, sledilo je pročilo gospodarja - Najglič Branka, blagajnika in tajnika – Nataše Postružnik in na koncu še poročilo nadzornega odbora, ki ga je podal Rajh Slavko.

Ribiči so v imeli svoji razpravi po poročilih največ pripomb na odnos lastnika ribnika do RS DIM. Dogovorili so se, da je potrebno skleniti pogodbo z lastnikom vsaj za dobo 5 let.

V svojem govoru je predsednik DIM, g. Zakeršnik  pohvalil delo RS. Dejal je, da je seznanjen z odnosom lastnika, zato je pripravljen sodelovati pri pogovorih z lastnikom pred podpisom nove pogodbe o najemu za leto 2011.

Ob zaključku druženja sta g. Gutsmandl in g. Pupaher, ki sta  podelila pokale 3 ribičem, ki so bili na 6 izbirnih tekmah najboljši: Pupaher Zlatku, Bratkovič Marjanu in Najglič Branku.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENART
Kraigherjeva 19/b, 2230 Lenart, tel/fax 02/720 63 23

 

Vabilu na občni zbor se je odzvalo 24 članov ribiške sekcije. Občnega zbora se je udeležil tudi podpredsednik DIM Franci Špur.

Razprava je tekla o problematiki in delu sekcije v letu 2008. Ocenili smo, da je bilo delo ribiške sekcije uspešno.

Ob tej priložnosti smo podelili pokale ribičem, ki so zasedli prva tri mesta na naših internih tekmovanjih. To so:

    Pupaher Zlatko
    Naiglič Branko in
    Dolšak Franc.

V razpravi za leto 2009, smo se dogovorili, da bomo z našim delom na ribniku nadaljevali v istem obsegu. Dodatna zadolžitev pa bo nadzor razkuževanja ribiškega pribora, da se izognemo morebitni okužbi našega ribnika v Nebovi. Naša sekcija bo organizirala tudi v letu 2009 več tekmovalnih srečanj med ribiškimi družinami invalidskih društev, kakor tudi tekmovanja med člani sekcije.

Za uspešno delovanje sekcije smo izvoliti tudi nove člane: v nadzorni odbor, gospodarsko komisijo in  tajnico - blagajnika.

V nadzorni odbor  je bil izvoljen Rajh Slavko, v gospodarsko komisijo Naglič Branko, za tajnika in blagajnika pa za obdobje enega leta Postružnik Natašo.

Podpredsednik Franci Špur je pozdravil naš zbor RS in nam zaželel, da nadaljujemo z uspešnim delom  in  srečanji z drugimi društvi invalidov.

Občni zbor smo zaključili z malico in klepetom v prijetnem vzdušju.

 Viktor Gutsmandl

 
05.07.08 – Povratno srečanje na ribniku Hrastje Mota

hrastjeBila je sobota in lep sončen dan. V zgodnjih jutranjih urah smo se ribiči odpeljali z osebnimi avtomobili k ribniku Hrastje Mota, kjer so nas pričakali naši stari prijatelji - ribiči iz MDI Gornja Radgona – Radenci. Srečanja se je udeležilo 11 naših ribičev.
Po pozdravu, kratkem dogovoru in klepetu smo pričeli z ribolovom.

Naša ekipa je nalovila 66,65 kg rib, domačini pa 62,25 kg in tako smo osvojili v trajno last prehodni pokal, kar je povsem nepomembno, pomembno je bilo druženje, ki ga domačini vedno organizirajo na nivoju, ki si ga človek lahko le zaželi.

Ribice so ostale v ribniku mi pa po druženju v avtomobile in domov. Tako smo preživeli prijeten dan z našimi prijatelji.

Zapisal Viktor Gutsmandl

 
12.03.08 - Srečanje Jožekov v na ribniku Nebova

 Tekmovalo je 22 tekmovalcev na ribniku Nebova. Organizator tekmovanja je bila ribiška sekcija DIM. Na srečanju so sodelovali ribiči iz športnega društva invalidov Radenci, iz DI Črešnjevec in ribiška sekcija (RS) DIM.

Prvo mesto je osvojil član RS DIM - Dolšak Franc, drugo mesto pa Pupaher Zlatko, prav tako član RS DIM.
Tekmovanje smo končali z malico in pogovori ter dogovori za naslednje srečanje.

Viktor Gutsmandl

 
22.03.08. - Velikonočna tekma

Velikonočna tekma je bila 22.3.2008 na ribniku Nebova. RS DIM, je organizirala tradicionalno Velikonočno košaro z nagradami. Tekmovalo je 16 tekmovalcev. Prvo mesto je osvojil član RS Duplek, drugo mesto pa je osvojil Zlatko Pupaher, član RS DIM. Velikonočne košare smo napolnili s šunko, krajnskimi klobasami in pobarvanimi jajci. Nagradili smo vse tekmovalce, ki so se uvrstili od prvega do desetega mesta.
Velikonočno tekmo organizirajo tudi druge ribiške sekcije.

Viktor Gutsmandl

 
03.05.08 - Kvalifikacije za državno prvenstvo

3.5.2008 je DI Gornja Radgona organiziralo ribiško tekmovanje za kvalifikacije za državno prvenstvo invalidov. Tekmovanje je potekalo na ribnikih v Konjišču. Ekipa RS DIM se je udeležila tekmovanja v sestavi:Gutsmandl Viktor, Pupaher Zlatko, Trantura Vinko, Naglič Branko in Ganc Venčeslav.
Na državno prvenstvo invalidov se je uvrstil Trantura Vinko. Tekmovanje bo v Radečah.

Viktor Gutsmandl

 
24.05.08 - Tradicionalno srečanje ribičev v Nebovi

nebova_200724.5.2008 smo izvedli ribiško tekmovanje v Nebovi. To tradicionalno srečanje poteka že tretje leto. Ekipe, ki so se udeležile srečanja so bile: DI Murska Sobota, DI Črešnjevec, ŠDI Radenci, DI Zagojiči – Ptuj in DIM.
Ekipa RS DIM je osvojila prvo mesto, ŠDO Radenci so osvojili drugo mesto, DI Murska Sobota pa tretje mesto.
Naslednje tekmovanje priredi DI Murska Sobota 26.7.2008.

Viktor Gutsmandl

 
29.05.08 - Izbor ekipe za leto 2009

V naši ribiški sekciji tekmujemo za izbor ekipe za leto 2009. Imamo 6 izbirnih tekem skozi vse leto. Iz teh tekem se izbere najboljše tekmovalce za ekipo, katera nas zastopa na tekmovanjih v letu 2009. Ta tekmovanja se izvajajo na ribnikih v Nebovi in na ribniku Transom, kjer nam je ribiška družina Maribor, odstopila ribnik. Srečanje za izbor ekipe, smo imeli v Gačniku pri RS Pesnica, 29.5.2008. V izbirnem tekmovanju je sodelovalo 15 članov RS DIM.

Viktor Gutsmandl

 
05.06.08 - Srečanje med RS DI Gornja Radgona – Radenci in RS DIM

Srečanje med RS DI Gornja Radgona – Radenci in RS DIM je tekmovanje za prehodni pokal. Srečanje je organizirala RS DIM in je bilo na ribniku Nebova 5.6.2008. Vsaka ekipa je imela po 10 članov. Zmagala je ekipa RS DIM, ki je ulovila 66.650 kg rib, ekipi DI Gornja Radgona – Radenci je uspelo uloviti 62.250 kg rib.
Naslednje srečanje bo organizirala RS Gornja Radgona – Radenci na ribniku Hrastje Mota 5.7.2008.

Viktor Gutsmandl

.