V soboto 4.2.2012 je na osnovi letnega načrta bil pohod sekcije pohodnikov na Piramido,  skozi gozdno pot do Vinarij, skozi Vinarje v kmečki turizem Savič.

Pohoda se je udeležilo 12 pohodnikov. En dan pred pohodom se je kolega Anton Golob z g. Savičem dogovoril o majhni malici, toplemu čaju in nekaj kuhanega vina.

Po dve urnem postanku na omenjenem kmečkem turizmu smo pohodniki krenili nazaj skozi Vinarje, mimo Ribniškega sela do Gostišča pri Treh ribnikih, kjer je glavnina pohodnikov imela parkirane svoje avtomobile in se srečno vrnila domov.

Tudi ta pohod je odlično uspel. Dobil je pozitivno oceno vseh pohodnikov z dogovorom, da se 3.3.2012, sicer po drugi strani takratnega pohoda ponovno dobimo v kmečkem turizmu Savič.

Zapisala: Metka Oset                                                                                  
Pripravil: Gorazd Mazej

.