V soboto 31.3.2012 je ob organizaciji odbora sekcije pohodnikov bil organiziran pohod na Boč. Pohoda se je udeležilo 29 članov sekcije.

Pohod se je priče ob 8. uri zjutraj z odhodom s posebnim avtobusom do podnožja Boča. Tam se je skupina razdelila na dva dela. Večji del se je odločil, da s peš hojo pride do planinske koče in si pri tem ogleda lepote te znamenite planine. Drugi del se je z avtobusom napotil do planinske koče in po krajšem postanku s peš hojo opravil pohod do lovske koče na tem območju. Nekateri člani prve skupine so ob prihodu na planinsko kočo odšli na stolp, torej na sam vrh Boča, drugi so si ogledali velikonočne cvetice.

Druga skupina je po eno in pol urnem hodu prišla do lovske koče, in ugotovila, da na lovski koči ni bilo nikogar in ob krajšem postanku odšla nazaj na lovsko kočo.

Ob 14. uri popoldan sta se obe skupini ponovno združili in ob veselem vzdušju in številnih medsebojnih pogovorih ter prepevanju pevskega zbora iz Slovenskih Konjic se ob 15.30 uri odločili, da se z avtobusom krene domov.

Domov smo prišli od 16.30 uri. Ob dobrem razpoloženju in ob ponovnem snidenju na pohodu na Meranovo, Pečke itd.

Zapisala                                                                                  Zapis pripravil

Metka Oset                                                                            Gorazd Mazej

Maribor, 3.4.2012

.