V letošnjem letu obeležuje sekcija pikada Društva invalidov Maribor 20. obletnico delovanja.
Pred 20. leti so invalidi pričeli s treningi pri Športnem društvu Invalid Maribor. Leta 1998 je društvo Dom invalidskih organizacij kupilo avtomat za pikado in od takrat vsak četrtek člani
sekcije pikada DIM pridno trenirajo v veliki dvorani Doma v času od 16. – 18. ure.

Ob tej priložnosti je v mesecu maju  v veliki dvorani Društva DOM potekala manjša slovesnost s pogostitvijo.

Vodja pikada Cvetko Justina je na kratko opisala pot začetkov sekcije pikada. V 20-letnem obdobju delovanja je sekcija 8 x osvojila naziv državnih prvakov, 2 x so bili drugi in 1x tretji.

Ob tej priložnosti je g. Emerik Topler štirim članicam, ki so že od vsega začetka v tej sekciji, izročil priznanja Društva invalidov Maribor za njihovo 20 letno udejstvovanje.

Priznanja so dobile: Cvetko Justina, Jaušovec Lidija, Podgorelec Marija in Simonič Jožefa.

G. Emerik Topler je ob tej priložnosti prisotne tudi seznanil s trenutnimi aktivnostmi društva.

Uradnemu delu slovesnosti je sledilo prijetno druženje s pogostitvijo povabljenih, kar je zabeležil tudi fotoaparat.

PA ŠE NA MNOGA LETA!

Zapisala: Jadranka Purgaj

Maj 2017

.